Dispensation til 4 brønddæksler ved omlægning og nedgravning af regnvandsledning

Publiceret 01-07-2019

Dispensation til 4 brønddæksler ved omlægning og nedgravning af regnvandsledning på matr.4bn, Ll. Favreby By, Hylleholt, Havnevej 10, 4654 Faxe Ladeplads, Faxe Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, nr. 1, jf. § 15, til 4 brønde som etableres enten i plan med terræn eller op til ca. 7 cm over terræn. Dispensationen omfatter også et arbejdsareal på 400m2 i en
periode på 3 måneder.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00294.

Afgørelse - dispensation til omlægning og nedgravning af regnvandsledning.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler