Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus

Publiceret 03-07-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus på matr.21f, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg, Ålbækvej 64, 9982 Ålbæk, Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af sommerhuset, idet der dog meddeles
afslag til etablering af sidekonstruktionerne.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01721.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent