Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til om- og tilbygning af sommerhus

Publiceret 03-07-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til om- og tilbygning af sommerhus på matr.3af, Dragstrup By, Dragstrup, Dragstrupvej 81, 7950 Erslev, Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af en tilbygning på ca. 35 m² til sommerhuset.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00836.

Afslag på dispensation til om- og tilbygning af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent