Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af 2 helårs- eller sommerhusgrunde

Publiceret 01-07-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af 2 helårs- eller sommerhusgrunde inden for strandbeskyttelseslinjen i Stinesminde, matr.1f, Ovegård Hgd., Ove, Rævestien 6, Stinesminde, 9500 Hobro, Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykningen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01375.

Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af 2 helårs- eller sommerhusgrunde

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler