Afslag på ansøgning om dispensation til flytning af vinduespartier

Publiceret 01-07-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til flytning af vinduespartier på matr.101e, Østerby By, Hals, Danzigmannvej 32, 9940 Læsø, Læsø
Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at flytte vinduespartierne.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02888.

Afslag på ansøgning om dispensation til at flytte vinduespartier inden for strandbeskyttelseslinjen.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler