Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 8

Publiceret 04-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 8, 8700 Horsens.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til hegn mod nabo, skur 2, træhus, overdækning, bænk, bord/bænkesæt, oplag, hæk, metalkrukke i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01003

Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 8.

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler