Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 6, 8700 Horsens

Publiceret 04-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen matr. 1n, Stensballegård Hgd. Vær, Elbækskovvej 6, 8700 Horsens

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til terrasse på 10 m2, et hegn rundt om terrassen, skur på 3,4 m2, hegn øst og vest for fiskerhytten, fliser foran hytten, fliser ved skur, flagstang, sten med anker, skulptur, skilt, bænk, pæl og trappe op til Elbækskovvej i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01001

Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 6.

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler