Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 5, 8700 Horsens

Publiceret 04-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd. Vær, Elbækskovvej 5, 8700 Horsens.

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til bibeholdelse af fiskerhytte på 40,8 m2, terrasse på 45,2 m2, skur på 2,2 m2, overdækning af terrasse på 10,5 m2, åbent hegn om terrasse, trappe til terrasse og trappe til vejen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01000.

Rettet afgørelse om forhold på Elbækskovvej 5 Elbæk Strandhuse Horsens

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler