Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 4, 8700 Horsens

Publiceret 04-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd. Vær, Elbækskovvej 4, 8700 Horsens

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til havemøbler uden for terrasse, hæk, plasttank, metalplader, fliser ind til nr. 3 og trappe op til Elbækskovvej i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/00999

Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 4.

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler