Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 3, 8700 Horsens

Publiceret 04-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd. Vær, Elbækskovvej 3, 8700 Horsens.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til brønd, legehus, overdækning ved skur, flisebelægninger, flagstang, trådhegn, brændeskur, bord-bænkesæt og mælkejunge i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1,
jf. § 15.


Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.


Der fastsættes på nuværende tidspunkt ikke en frist for den fysiske lovliggørelse for brønden, da forholdet afhænger af andre sager vedrørende fælles vandforsyning i området.

Påbud om fjernelse af brønd vil blive udstedt, hvis det viser sig nødvendigt, når
disse relaterede sager er afgjort.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/00998

Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 3.

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler