Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 25, 8700 Horsens

Publiceret 05-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1dc, Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 25, 8700 Horsens

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til bibeholdelse af pumpe, flagstang og trin i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15.

Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01021.

Afgørelse Elbækskovvej 25 Elbæk Strandhuse Horsens

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler