Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 24, 8700 Horsens

Publiceret 05-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 24, 8700 Horsens

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til bibeholdelse af fiskerhytte på 12,5 m2, skur på 4,9 m2, terrasse på 18 m2, hul med låg, sten, fliser og trappe.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01020.

Afgørelse Elbækskovvej 24 Elbæk Strandhuse Horsens

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler