Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 23, 8700 Horsens

Publiceret 05-07-2019

Afgørelse inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 3a, Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 23, 8700 Horsens

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. §15, stk. 1, til bibeholdelse af fiskerhytte på 40,0 m2, skur på 10,7 m2, terrasse på 19,2 m2.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01019.

Afgørelse Elbækskovvej 23 Elbæk Strandhuse Horsens

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler