Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 21, 8700 Horsens

Publiceret 05-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 21, 8700 Horsens

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til bibeholdelse af den nederste fritliggende terrasse (15,0 m2), hegn rundt om terrassen og ved nederste fritliggende terrasse, beplantning, krukke og mælkejunge i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01017.

Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 21 Elbæk Strandhuse Horsens

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler