Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 2, 8700 Horsens

Publiceret 04-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd. Vær, Elbækskovvej 2, 8700 Horsens.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til hegn mod vest, 2 oplag, skiltet, afspærringen, plastrøret, fliser/trappe mod vej, oplag af båd og bord-bænkesættet i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/00997

Afgørelse, Elbækskovvej 2.

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler