Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 16, 8700 Horsens

Publiceret 05-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 16, 8700 Horsens

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til tønde, træstub, bord-bænkesæt, skraldespand og løse større sten i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.


Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01012.

Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 16 Elbæk Strandhuse Horsens

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler