Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 15, 8700 Horsens

Publiceret 05-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 15, 8700 Horsens

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til terrasse vest for hytten, hække og dæksel til samletank i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.


Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.


Der fastsættes på nuværende tidspunkt ikke en frist for den fysiske lovliggørelse for dækslet, da forholdet afhænger af andre sager vedrørende fælles forsyning i området.


Påbud om fjernelse af dækslet vil blive udstedt, hvis det viser sig nødvendigt, når disse relaterede sager er afgjort.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01011.

Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 15 Elbæk Strandhuse Horsens

 

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler