Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 13, 8700 Horsens

Publiceret 05-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 13, 8700 Horsens

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til beplantning i bede, overdækning af terrassen, brønd, oplag og hegn vest og nord for hytten, samt hegn mellem hytten og terrassen i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.


Der fastsættes på nuværende tidspunkt ikke en frist for den fysiske lovliggørelse for brønden, da forholdet afhænger af andre sager vedrørende fælles vandforsyning i området.


Påbud om fjernelse af brønd vil blive udstedt, hvis det viser sig nødvendigt, når disse relaterede sager er afgjort.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01009.

Afgørelse om forhold på Elbæksskovvej 13 Elbæk Strandhuse Horsens

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler