Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 11, 8700 Horsens

Publiceret 05-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 11, 8700 Horsens

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til overdækning på ca. 15 m2 nord for hytten i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.


Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01006.

Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 11 Elbæk Strandhuse Horsens

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler