Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 10, 8700 Horsens

Publiceret 05-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen matr. 1n, Stensballegård Hgd. Vær, Elbækskovvej 10, 8700 Horsens

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen på bedet, den private del af trappen samt rækværk i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.


Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01005.

Afgørelse om forhold Elbækskovvej 10 Elbæk Strandhuse Horsens

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler