Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 1, 8700 Horsens

Publiceret 04-07-2019

Afgørelse om forhold inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1n, Stensballegård Hgd. Vær, Elbækskovvej 1, 8700 Horsens

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til metalskur, låge og brønd i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Påbud om lovliggørelse
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af
naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2 og 5. Det påhviler dig som ejer/bruger af ejendommen at lovliggøre et ulovligt
forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.


Der fastsættes på nuværende tidspunkt ikke en frist for den fysiske lovliggørelse for brønden, da forholdet afhænger af andre sager vedrørende fælles vandforsyning i området.

Påbud om fjernelse af brønd vil blive udstedt, hvis det viser sig nødvendigt, når disse relaterede sager er afgjort.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/00996

Afgørelse om forhold på Elbækskovvej 1.

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler