Tilladelse til udvidelse af stuehus med en udestue på landbrugs-ejendom

Publiceret 12-12-2019

Tilladelse til udvidelse af stuehuset med en udestue på landbrugs-ejendommen matr.5a, Sebberkloster Hgd., Sebber, st. Ajstrupvej 19b, 9240 Nibe, Aalborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af udestuen en placering og udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02662

Tilladelse til udvidelse af stuehus med en udestue på landbrugs-ejendom.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent