Tilladelse til genopførelse af stuehus og genopførelse af lade

Publiceret 10-12-2019

Tilladelse til genopførelse af stuehus og genopførelse af lade inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen Kongshoved 13-15, matr.65, Hjortholm, Kegnæs, Sydals, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af opførelse af maskinhus og nyt stuehus med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03435

Tilladelse til genopførelse af stuehus og genopførelse af lade.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent