Tilladelse til at opføre et maskinhus

Publiceret 16-12-2019

Tilladelse til at opføre et maskinhus inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrug, matr.42l, Sundby By, Stadager, Sønderskovvej 10, 4862 Guldborg, Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af maskinhuset med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03097

Tilladelse til at opføre et maskinhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent