Supplerende dispensation til ændret placering ved genopførelse af sommerhus

Publiceret 10-12-2019

Supplerende dispensation til ændret placering ved genopførelse af sommerhus på matr.28f Glatved By, Hoed, Glatved Strandvej 39, Glatved Strand, 8444 Balle, Norddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at det ny sommerhus kan opføres forskudt op til 3 m mod nordvest i forhold til den nuværende placering.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03395

Supplerende dispensation til ændret placering ved genopførelse af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent