Lovliggørende dispensation til mastestativ ved Blans Havn

Publiceret 13-12-2019

Lovliggørende dispensation til mastestativ ved Blans Havn inden for strandbeskyttelseslinjen ud for matr. nr. 16ab, Blans By, Stokkemarke, Blanshovedvej 23, 4941 Bandholm, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til et mastestativ.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02500.

Lovliggørende dispensation til mastestativ ved Blans Havn.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler