Lovliggørende dispensation til flisebelægning ved Errindlev Havn, Lolland kommune

Publiceret 18-12-2019

Afgørelse – Lovliggørende dispensation til etableret flisebelægning inden for strandbeskyttelseslinjen ved Errindlev Havn på ejendommen matr. nr. 67æ, Errindlev By, Errindlev, 4895 Errindlev, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etableret flisebelægning.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02502.

Lovliggørende dispensation til flisebelægning ved Errindlev Havn, Lolland Kommune

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler