Dispensation til tilplantning med vin samt plantning af læhegn

Publiceret 04-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilplantning med vin samt plantning af læhegn ved areal der overføres mellem landbrugsejen-dommene matr.12a, Røddinge by, Damsholte, Basnæsvej 29 og matr.12c, Røddinge by, Damsholte, Basnæsvej 20 4780 Stege, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til
- arealoverførslen af ca. 0,5 ha mellem matr.nr. 12b, Røddinge By, Damsholte og matr.nr. 12c, Røddinge By, Damsholte, jf. beskrivelsen og kortbilaget i afgørelsen,
- plantning af læhegn i det nye skel mellem ejendommene til erstatning for det eksisterende læhegn mellem ejendommene,
- tilplantning med vinplanter af det areal der overføres.

Ved henvendelse om sagen enligst opgiv sagsnummer 19/03109

Dispensation til tilplantning med vin samt plantning af læhegn.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent