Dispensation til stenbunker samt stendige på Naturcenteret i Stevns

Publiceret 10-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til stenbunker samt stendige på Naturcenteret i Stevns, matr.24h, og matr.63c, Sigerslev By, St. Heddinge, Mandehoved 10, 4660 St. Heddinge, Stevns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af stendige og udlæg af stenbunker som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03392

Dispensation til stenbunker samt stendige på Naturcenteret i Stevns.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent