Dispensation til opførelse af handicaptoilet på Dybvig Havn

Publiceret 12-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af handicaptoilet på Dybvig Havn, Fejø, matr.120, Østerby By, Fejø, Dybvigvej, 4944 Fejø, Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af handikaptoilettet som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03114

Dispensation til opførelse af handicaptoilet på Dybvig Havn.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent