Dispensation til ny tagkonstruktion og større vinduer, Staurbyskovvej 1, Middelfart

Publiceret 18-12-2019

Dispensation til ny tagkonstruktion og større vinduer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 43, Staurby By, Strib-Røjleskov i Middelfart kommune. Ombygningen omfatter en ændret tagkonstruktion og større vinduer som beskrevet i redegørelsen.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01524.

Dispensation til ny tagkonstruktion og større vinduer inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler