Dispensation til nedsivningsanlæg

Publiceret 14-12-2019

Dispensation til nedsivningsanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen
på ejendommen matr. nr. 5u, Grønnerup Strandby, Viborgvej 60, i
Vesthimmerlands Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nedsivningsanlæg i form af sandmile som
ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03341

Dispensation til nedsivningsanlæg.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler