Dispensation til naturgenopretningsprojekt ved Voer Å, Frederikshavn kommune

Publiceret 20-12-2019

Dispensation til naturgenopretningsprojekt ved Voer Å’s udløb og kystlandskab syd for Voersaa inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 16be, 16ar, 12t og 15æ Den Sydøstlige Del, Albæk, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til naturgenopretningsprojekt ved Voer Å’s udløb og kystlandskab syd for Voersaa.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01004.

Dispensation til naturgenopretningsprojekt ved Voer Å s udløb og kystlandskab syd for Voersaa

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig