Dispensation til midlertidig terrænændring i Kalundborg Kommune

Publiceret 16-12-2019

Dispensation til midlertidig terrænændring inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 5d, Reersø By, Kirke Helsinge, Vilhelmsvej, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænændring i form af tilførsel af ca. 140 m3 sand.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/03460.

Dispensation til midlertidig terrænændring.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler