Dispensation til informationsbygning i forbindelse med Grænsestien

Publiceret 17-12-2019

Afgørelse - Dispensation til informationsbygning i forbindelse med Grænsestien inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 87m V. Vedsted By, V. Vedsted, Vester Bjergvej 4, 6760 Ribe, i Esbjerg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til informationsbygning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis venligst til j.nr. 19/02785.

Dispensation til informationsbygning i forbindelse med Grænsestien.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig