Dispensation til genopførelse af byggeri

Publiceret 10-12-2019

Dispensation til genopførelse af byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3a Helnæs By, Helnæs beliggende Helnæs Byvej 21 i Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af byggeri, som ansøgt og i henhold til tegningsmateriale nedenstående.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03137

Dispensation til genopførelse af bygninger.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent