Dispensation til flytning af bundfældningstank

Publiceret 16-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til flytning af bundfældningstank på matr.7a, Ydø, Kappel, Ydøvej 26, 4900 Nakskov, Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af ny bundfældningstank m. dæksler mv..

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02682

Dispensation til flytning af bundfældningstank.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent