Dispensation til etablering af dæksel til samletank i Lolland Kommune

Publiceret 19-12-2019

Dispensation til etablering af dæksel til samletank samt lovliggørende dispensation til brønddæksel inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 15e, Dannemare By, Dannemare, Langholm Strandvej 28, 4983 Dannemare, i Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til et dæksel i forbindelse med etablering af en samletank til opsamling af spildevand samt lovliggørende dispensation til et dæksel til vandbrønden fra den almene vandforsyning.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/03201.

Dispensation til dæksel.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler