Dispensation til dige til opsamling af regnvand, Vordingborg kommune

Publiceret 19-12-2019

Dispensation til dige til opsamling af regnvand inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 1bu, Nysø Hgd., Præstø Jorder i Vordingborg kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01765.

Dispensation til at etablere dige til opsamling af regnvand

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler