Dispensation til at udvide sommerhus

Publiceret 10-12-2019

Dispensation til at udvide sommerhus inden for
strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 3, nr. 3 jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03058

Dispensation til at udvide sommerhus.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler