Dispensation til at udvide klubhus

Publiceret 16-12-2019

Dispensation til at udvide klubhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 1bt, Hindsgavl, Middelfart Jorder i Middelfart
kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 5, jf. § 15, til klubhus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00240

Dispensation til at udvide klubhus.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler