Dispensation til at udskifte hegn på ejendom i Fredericia kommune

Publiceret 10-12-2019

Dispensation til at udskifte hegn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 2kh, Erritsø By, Erritsø i Fredericia kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01473.

Dispensation til at udskifte hegn.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler