Dispensation til at inddrage førstesal til beboelse og isætte vinduer og døre

Publiceret 04-12-2019

Dispensation til at inddrage førstesal til beboelse og isætte vinduer og
døre inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 36, Vindeballe By, Tranderup i Ærø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3, nr. 10 jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01559

Dispensation til at inddrage førstesal til beboelse og isætte vinduer og døre.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler