Dispensation til arealoverførsel / etablering af nyt skel ved transformerstation

Publiceret 10-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel / etablering af nyt skel ved transformerstation - matr.1bv Bøden By, Horne - Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel/etablering af nyt skel.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03403

Dispensation til arealoverførsel samt etablering af nyt skel ved transformerstation.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent