Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse og ombygning af 1.sal

Publiceret 16-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse og ombygning af 1.sal på matr.356, Skelde, Broager, Frydenlund 7, 6310 Broager, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte ombygning af overetagen og anvendelse til sommerhus. Endvidere kan etableres 2 brønddæksler ø= 1 meter, planforsænket med overkant terræn i tilknytning til nuværende ejendom i forbindelse med jordvarmeanlæg.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02591

Dispensation til udvidelse og ombygning af 1.sal.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent