Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af pilerensningsanlæg

Publiceret 12-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af pilerensningsanlæg ved Schur Konferencecenter på matr.9, Glud By, Glud, Søborgvej 16 B, Borre Knob, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af pilerensningsanlæg som ansøgt.

Det stilles som vilkår, at den bortgravede jord fra anlægget fjernes fra området. Den kan udspredes i et jævnt lag på ejendommens dyrkningsarealer syd for konferencebebyggelsen i et jævnt lag, der ikke overstiger 20 cm.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02953

Dispensation til udvidelse af pilerensningsanlæg.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent