Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning

Publiceret 16-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning, matr.14c, Bogø By, Bogø, Søvangsvej 17, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udstykning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02249

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent