Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af nyt sommerhus

Publiceret 16-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af nyt sommerhus til erstatning for eksisterende – matr.639, Sdr. Hostrup, Ensted, Varnæsvej 205, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03308

Dispensation til opførelse af nyt sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent