Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af nyt sommerhus

Publiceret 04-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af nyt sommerhus og 8 m2 tilbygning på matr.76 Sønder Vilstrup, Haderslev, Tormajvej 45 (lod 3) 6100 Haderslev, Haderslev Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03047

Dispensation til genopførelse af nyt sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent