Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af sø

Publiceret 04-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af sø på matr.12c, Basnæsvej 29, Røddinge By, Damsholte, Basnæsvej 29, 4780 Stege, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af søen som ansøgt, jf. nedenstående vilkår.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03230

Dispensation til etablering af sø.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent